Elektrovýzbroj motocyklu ČZ125C

Byl jsem postaven před problém obnovit elektrovýzbroj historického motocyklu ČZ125C, který byl po renovaci, ale nebyl na něm ani jeden drát z původní instalace. Bylo požadováno, aby nebyl porušen historický ráz stroje, ale na druhé straně aby byla zajištěna spolehlivá funkce se splněním současných předpisů, protože stroj bude  používán v běžném silničním provozu.  Požadavky dosti protichůdné. V první řadě bylo nutné zjistit původní zapojení elektroinstalace. Po určitém pátrání na internetu se nakonec ukázaly nejspolehlivější a nejúplnější informace z [1]. Ukázalo se, že  od výrobního čísla 307.528 bylo podstatně změněno  zapojení. To si vynutilo i jiný přepínač v parabole světlometu a odlišný selénový usměrňovač. Podle těchto znaků bylo možné určit že se jedná o novější provedení (výrobní číslo u stroje skládaného z různých dílů nemusí být spolehlivým vodítkem). Originální zapojení má jednu zvláštnost a sice, že hlavní dvouvláknová žárovka má vlákno, které není právě ve funkci, zapojeno v sérii se zadní žárovkou obrysového světla. Nevím proč tomu tak je, jestli se tím chrání zadní žárovka, nebo naopak se zmírňuje proudový náraz při přepínání dálkové/tlumené světlo, protože se nespíná studené vlákno, ale vlákno předehřáté proudem koncového světla. Možná, že obojí.

Zadní svítilna

Sériové propojení zadní žárovky s nesvítícím vláknem přední žárovky vyžaduje, aby koncová svítilna byla odizolována od kostry, na rozdíl od jiných provedení určených pro jiné stroje, ty sice vypadají stejně, ale objímka žárovky je uzemněná. Bohužel na tomto stroji byla svítilna s uzemněnou objímkou. Protože byl požadavek na doplnění brzdového světla, které v originálním zapojení není,vyřešil jsem to tak, že jsem objímku  po oddělení od kostry umístil izolovaně na samostatnou destičku (tak jak je to v originální svítilně určené pro tento motocykl), ale na rozdíl od originálu jsem ji udělal delší ve formě plošného spoje. Na spodní části jsem umístil 6 LED diod s příslušnými srážecími odpory viz. foto nahoře. Tyto LED slouží jako brzdové světlo.

Usměrňovač

Žárovky v originálním zapojení jsou napájeny střídavým proudem z magneta. Jen houkačka a žárovky v parkovacím režimu jsou napájeny ss proudem z 6V baterie. Já jsem na baterii připojil též brzdové světlo (viz schéma dále). Baterie se nabíjí přes jednocestný usměrňovač a tlumivku. Původní selénový usměrňovač měl vlivem stárnutí již značný reverzní proud, docházelo by k samovolnému vybíjení akumulátoru, pokud by nebyl motocykl v provozu. Nahradil jsem tedy tento usměrňovač Shotky diodou (20A/45V). A aby nebyl příliš narušen historický ráz, ponechal jsem v parabole původní usměrňovač, pouze jsem ho pomocí izolační podložky přerušil a využil jsem ho jako držák a přídavný chladič nové diody (viz foto nahoře).

Pojistky

V původním zapojení je trubičková pojistka 1A, která chrání pouze selénový usměrňovač. Protože usměrňovací dioda je nyní 20A použil jsem pojistku 4A. Vedení od akumulátoru a vedení k houkačce, ani vlastní akumulátor nejsou chráněny. Správně by mělo být  jištění na vývodu baterie. To však jsem nechal na majiteli, aby to případně mechanicky vyřešil.

Vedení vodičů

Další problém byl zjistit, jak byly na originálním stroji vedeny svazky vodičů. Může se zdát, že je to podružný problém, protože však jsou vodiče vystaveny dynamickému namáhání nemusí každé řešení být spolehlivé a originální řešení jistě bylo prověřené. V [1]  jsou historické obrázky motocyklu i obrázky z výroby a z těch se mně jakž takž podařilo  zrekonstruovat původní provedení (viz foto nahoře).

Žárovky

Na internetu jsem narazil na diskuze ohledně žárovek, jestli 6V, nebo 12V a jaký výkon atd. V[1] a v manuálu k motocyklu se uvádí:

 • Hlavní žárovka 6V 25/25W
 • Parkovací žárovka 6V 1,5W
 • Zadní žárovka 6V 5W

Ale např. v  [2] je:

 • Hlavní žárovka  25/25W bez udání napětí
 • Parkovací žárovka 6V 1,5W
 • Zadní žárovka 12V 10W

Také jsem narazil na příspěvek, kde autor uváděl, že v 50tých letech bylo ve „Světě motorů“ diskutováno použití 12ti voltových žárovek, aby se omezila jejich poruchovost. Rozhodl jsem se to blíže prozkoumat. Změřil jsem VA charakteristiku magneta a žárovek 6V a 12V 25/25W (viz obr níže). Z grafu je zřejmé, že je prakticky lhostejné je li použita hlavní žárovka na 6V nebo 12V důležitý je příkon 25/25W.  Hlavní žárovka potom určuje palubní střídavé napětí (při rozsvícených světlech). Tímto napětím je napájena zadní lampa a proto v případě 12V musí být také na 12V. Dále toto napětí určuje nabíjecí proud baterie při rozsvícených světlech. Nabíjecí proud baterie je pro různé režimy následující:

 • 0,9A vypnuté osvětlení
 • 0,4A zapnuté osvětlení hl. žárovka 12V 25/25W
 • 0,05A zapnuté osvětlení hl. žárovka 6V 25/25W

Znamená to tedy, že při 6V hl. žárovce se při rozsvícených světlech baterie prakticky nenabíjí (ale prakticky také nevybíjí), což při dnešním denním svícením může, ale nemusí být výhoda). Já jsem použil žárovku hl.6V 25/25W a zadní žárovku 12V 5W. Praxe ukáže co je správně.

Poznámka:
Zadní žárovka 6V 5W příliš přesvětlovala brzdové světlo. Bylo by vhodnější použít červené LED místo bílých, které jsem použil já, ty by při stejném příkonu svítily v červené oblasti větší intenzitou.

 

Baterie

Původní akumulátor byl 6V 7Ah. Použil jsem olověný akumulátor 6V/12Ah MHPower MS12-6 (viz. foto nahoře).  Baterie je vyrobena technologií AGM (Absorbed Glass Mat). Je bezúdržbová, hermeticky uzavřená a může pracovat v jakékoli poloze.

Technické parametry:

 • Jmenovité napětí: 6V
 • Kapacita: 12Ah
 • Rozměry: 151×50×94mm
 • Váha: 1,84kg

Schéma zapojení

Na obrázku níže je schéma zapojení s doplněným brzdovým světlem. Z obrázku je zřejmé vedení vodičů na stroji a jejich specifikace.

 

 

Literatura

 1. Údržba a opravy motocyklů ČZ 125 a 150C (Augustin Šulc, Karel Šulc, Augustin Šulc jun. – Grada Publishing 2018)
 2. Jak vyzrát na selénový usměrňovač