Moje solární systémy.

Velké téma poslední doby ochrana klimatu a životního prostředí a jeden z jeho pilířů, alternativní zdroje, mě přivedlo k rozhodnutí prozkoumat realitu. Postavil jsem malý FV zdroj, zrekonstruhoval fototermický ohřev TUV na nejnovější technologii a několik let jsem měřil a sledoval přínosy těchto zařízení. Především kolik energie lze v místě mého bydliště (Brdy, střední Čechy) vytěžit. Výsledky však nebyly příliš povzbudivé.

Obecně lze říci, že v letním období dodávají systémy přebytek energie, navíc nerovnoměrně rozdělené v průběhu dne. To může řešit baterie, nebo akumulační nádrž. Co však akumulace řešit nedokáže je rozložení výkonu v průběhu roku. V zimních měsících, kdy je nejvěrší energetická spotřeba na topení, systémy nedodají prakticky nic. To lze řešit prodejem letních přebytků do sítě, nicméně rozdíl spotových cen v létě a v zimě může přinést rozčarování. Systémy jsou také citlivé na osvitové podmínky. Pokud není dobrá lokalita, provozovatel má prostě smůlu. Před investováním do fotovoltaiky doporučuji zhlédnout toto video, kde je velmi dobře prezentováno čemu se při instalaci FVE vyhnout, aby to nevedlo ke zklamání z vynaložené investice.

Poznámka: Pokud je cílem pouze ohřev TUV, případně vody v bazénu, jeví se vhodnější systém se solárními kolektory, který vzhledem k větší účinnosti zabírá menší plochu. Protože však ohřev nelze v našich podmínkách zaručit v průběhu celého roku, je nutné počítat se záložním zdrojem ohřevu (elektřina, plyn, kotel ÚT) na zimní období.

Malé domácí PV elektrárny s bateriovým úložištěm případně s nabíječkou elektromobilu, by se omezením špičkových odběrů a vzhledem k jejich decentralizaci, mohly stát určitým stabilizačním prvkem rozvodné soustavy. Nicméně založit energetickou politiku státu ve střední Evropě na solárních zdrojích je naivní.

Pro majitele velkých solárních polí, kteří mají licenci a uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny o připojení zdroje k elektrizační soustavě, může být fotovoltaika, díky dotované ceně dodávané energie, dobrý zdroj příjmů, bohužel na úkor ostatních. Náklady na zvýhodněný výkup platí totiž všichni v ceně za odběr. Vzhledem ke značné nestabilitě solárního zdroje, musí rezervovaný výkon zajistit klasický energetický zdroj (elektrárna v pohotovostním režimu), takže ekologii to prospívá minimálně. V případě mohutné rozvodné soustavy (evropská rozvodná sítˇ) se zase energie přelévá z jedné části kontinentu na druhý. Nehledě na přenosové ztráty, je to velmi nebezpečný stav, kdy hrozí rozpad sítě (blackout). Potom je třeba zavádět nákladná opatření, aby se blackoutu zabránilo.


Solární zdroj RE50W.
Postavil jsem si malý solární zdroj s mikroinvertorem a panelem s otáčením za sluncem...
Ohřev teplé užitkové vody solárními kolektory.
S použitím HiTeh solárního kolektoru jsem inovoval svůj solární ohřev TUV z 80.let...
FV panel s akumulací do baterie. (Aktualizace 2023)
Pro pohon čerpadla solárního kolektoru jsem postavil UPS zdroj se solární nabíječkou...
Přípravky pro monitorování systému.
Všechna svá solární zařízení jsem pro analýzu vybavil měřením...
Měření a analýza solárních systémů.
...a provedl analýzu naměřených dat...
Mýty versus fakta v solární energetice.
Z inzerátu: Postavíme FVE o výkonu 9,9kWp, ohřev vody o výkonu 2,2kWp, nabíječka elektromobilů, baterie 40kWh za 240000 Kč. Návratnost 3,3 roky...
Instalace FVE na ploché střeše (září 2023).
Zatím to byl pohled technika. V roce 2023 došlo k novelizaci řady zákonů vztahujících se k této problematice, rozkodl jsem se proto zkusit jiný úhel pohledu...